5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi - GAZİSEM - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Duyurular

Eğitim Tarihi: Ekim Ayı (Ön başvuruya göre yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında açılacaktır.)

Eğitim Süresi: 24 Saat (4 gün)

Eğitim Ücreti: 850 TL

Eğitimci: Necip Turguter

Eğitim İçeriği:

  • Kanunun madde madde açıklanması
  • Kanunun uygulanmasında sorumlular ve sorumluluk halleri
  • İç kontrol
  • Stratejik plan ve performans programı
  • Faaliyet raporu
  • Sayıştay’ca kanunun uygulanmasının denetimi
  • Tartışma

EĞİTİM BAŞVURU FORMU