Başvuru Süreci - GAZİSEM - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Başvuru Süreci

Belgelendirilmek üzere GAZİSEM’ e başvuran adaylar programla ilgili başvuru şartlarına ve başvuru formuna http://gazisem.gazi.edu.tr/ adresinden ya da Merkezden ulaşabilirler. Ayrıca adaylar, GAZİSEM’ de görev yapan belgelendirme sınavları sorumlusundan başvuru ve koşulları hakkında bilgi alabilirler. Adaylar, belirtilen internet adresinden Başvuru Formunu doldururlar. Gerekli belgelerin temininden sonra başvuru işlemini şahsen veya posta yoluyla sınav takviminde belirtilen tarihler arasında GAZİSEM’ e yaparlar. Posta ile gönderilen belgelerin GAZİSEM’ e ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınır. Postada meydana gelen gecikmelerden GAZİSEM sorumlu değildir.

Sınav tarihinden en az 6 (altı) gün öncesinde adayların doldurmuş olduğu form incelenir. İnceleme sonucunda formda eksik veya anlaşılmayan bilgiler varsa başvuru sahibi ile irtibata geçilir. Başvuru formunun onaylanması belgelendirme sınavları sorumlusu tarafından yapılır. Adaydan istenecek dokümanlar Sınava Katılım Şartları Formları (F60) ve Başvuru Formunda (F30) belirtilmiştir. Sınava katılacak adaylar banka hesap bilgilerine Sınava Katılım Şartları Formları (F60) ndan ulaşabilirler. Ayrıca başvuruyla ilgili diğer dokümanlar da web sayfasında yer almaktadır.

Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip aday, başvuru formuna engel durumunu gösteren raporunu da ekler.

GAZİSEM’ in yapmış olduğu kontroller sonucunda adayların sınava katılmaları mümkün olmayabilir. Başvurusu kabul edilmeyen adayların sınav başvuru ücretleri iade edilir. Başvurusu kabul edilen (başvurusu onaylanan) adayların hiçbir şekilde sınav ücreti iadesi gerçekleştirilmez. Program şartlarını karşılayan adaylar belgelendirme sınavları sorumlusu tarafından Sınava Katılacak Aday Listesi Formu (F31)’na yazılır.