Bilirkişilik Temel Eğitimi (29 Eylül - 3 Ekim 2017) - GAZİSEM - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi