Değerler ve Hedefler

Değerler

Merkezimiz, Üniversitemizin eğitim potansiyelini topluma yansıtmaya yönelik olarak gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerde, toplumun genel etik ve kültürel değerlerini gözetmeye azami özeni göstermektedir. Bu doğrultuda, toplumun her kesimine hiç bir ayrım gözetilmeksizin eşit olanaklar sağlanmaktadır. Özen gösterilen ve taviz verilmeyen yegane hususlar Merkezimizin tabi olduğu kanun, yönetmelik ve yönergeler ile düzenlenen eğitimlerin kalitesidir.

Hedefler

Merkezimizin ana hedefleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

  1. Topluma hizmet felsefesi ışığında her türlü eğitsel faaliyeti planlamak ve yürütmek,
  2. Üniversitemizin eğitim alanında sahip olduğu potansiyeli en verimli şekilde kullanmak,
  3. Öncelikli olarak Üniversitemiz öğretim kadrosu olmak üzere, eğitimlerde alanlarında en iyi eğitmenleri belşrlemek ve görevlendirmek,
  4. Üniversitemizin bireyler ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdindeki imajını çok daha ileri seviylere taşımak.