DMO Fiyatlandırma ve Fiyat Analizi Eğitimi - GAZİSEM - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi