Eğitimin Süresi: Toplam eğitim süresi 960 dakikadır.

Uzaktan: 6-20 Mart 2017 tarihleri arasında uygun olunan her zaman

Yüz Yüze: 21-22 Mart 2017

Eğitimin Yeri (yüz yüze): Akdeniz Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Sosyal Tesisler Müdürlüğü, Kampus / Antalya

Yaşam boyu eğitim ve eğiticilerin eğitimi misyonuyla eğitim kadrosuna katılan eğiticilerin / öğretim üyelerinin eğitim, öğretim anlamında güncel gelişmeler eşliğinde bilgi ve beceri edinmeleri; edinilmiş bilgi ve becerilerin yenilenmesi, geliştirilmesini amaçlamaktadır. 

Hedef kitle;

Üniversitelerin sağlıkla ilgili bölümlerinde (tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik, veterinerlik, vb) akademisyen olarak çalışan / çalışmayı planlayan

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlarda, diğer bakanlıkların Eğitim Şubelerinde çalışan / çalışmayı planlayan sağlık profesyonelleri

Sağlıkla ilgili hizmet veren eğitim ve danışmanlık kurum ve kuruluşlarında çalışan / çalışmayı planlayan sağlık profesyonelleri