Duyurular

SMM Nedir?

Elektrik ve / veya elektronik, bilgisayar, biyomedikal mühendisliği hizmetlerinden birini ya da birkaçını Elektrik Mühendisleri Odasına kayıt ve tescilini yaptırarak, ücreti karşılığında, kendi hesabına ya da kamu kurum ve kuruluşları dışında bir gerçek-tüzel kişi hesabına ücretli, sözleşmeli, ortak ve benzeri bir bağlantı içinde yapan elektrik ve / veya elektronik, bilgisayar, biyomedikal mühendisleri ile yüksek mühendislerine SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİS denir. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası hükümleri uyarınca, serbest mühendislik hizmeti yapan mühendisler Odalarından serbest çalıştıklarına dair belge almak zorundadır.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik Mühendisliği Opsiyonu ‘Elektrik 1 kV. Üstü ve 1 kV. Altı Tesisler SMM Belgesi alabilmek için gerekli öncelikle aşağıda belirtilen dersleri açacaktır,  

  • Yüksek Gerilim Tekniği (45 saat)
  • Güç Sistem Analizi (Elektrik Tesisleri) (45 Saat)
  • Elektrik Makinaları (45 Saat)

Eğitim; üç dersi alan katılımcılar için toplam 135 Saat olarak gerçekleştirilmektedir.

26. Dönem SMM ku­rsunun, ilk toplantıs­ı 27 Eylül 2017 Çarşamba ­15:00'da, Gazi Üniver­sitesi Mühendislik Fa­kültesi Elektrik Elek­tronik Mühendisliği B­ölümü Toplantı Odasın­da yapılacaktır. 

Eğitim 2 Ekim 2017 tarihinde başlayacaktır.

 

Detaylı bilgi için;

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi: 0-312-582 33 30

                                                                  0-312-582 33 34