MYK Yetkisi - GAZİSEM - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
MYK Yetkisi

MYK Yönetim Kurulunun 27/06/2018 tarihli ve 2018/95 sayılı kararı ile yetkimiz kısmi olarak askıya alınmıştır.