Ptt Genel Müdürlüğü Şef Görevde Yükselme Sınavı Uygulama Duyurusu

SINAVIN ADI

Ptt Genel Müdürlüğü Şef Görevde Yükselme Sınavı

 

SINAV YERİ                                                                                              

Sınav, GAZİSEM’in koordinatörlüğünde Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok dersliklerinde yapılacaktır.

 

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

08 Haziran 2013 Cumartesi, Saat: 10.00

 

SINAV UYGULAMASI

  • Sınav, tüm branşlar için 120 dakika sürecek olup tek oturum olarak uygulanacaktır.

 

  • Sınava geç kalan adaylar sınavın ilk 30 dakikasından sonra hiçbir şekilde sınava alınmayacak ve sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ile sınav süresinin son 10 dakikası içinde adayların salondan çıkmasına izin verilmeyecektir.

 

  • Merkez Teşkilatı ve Taşra Teşkilatı için ortak alan (1.bölüm) soruları aynı, mesleki alan (2.bölüm) soruları her grup için farklı sorulardan oluşacaktır.

                                              

  • Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

 

  • Sınava giren bütün adaylar için puan hesaplamasında (Puan=(Doğru Sayısı/80)x100) formülü kullanılacak ve başarı puanı buna göre hesaplanacaktır.     

 

  • Sınav sonuçları ortak alan (1.bölüm) ve mesleki alana (2.bölüm) göre ayrı ayrı belirtilmek suretiyle hesaplanarak toplam puan ayrıca gösterilecektir. Sınav puanlarında herhangi bir yuvarlama yapılmayacaktır.

 

  • Sınavda 80 (seksen) soruluk çoktan seçmeli (beş seçenekli) testlerden oluşan ve A-B şeklinde hazırlanacak olan soru kitapçıkları kullanılacaktır.

 

  • Adaylar sınavda fotoğraflı personel kimlik kartı veya kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulundurmak zorundadır, bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

 

  • Değerlendirme yapılırken yanlış cevaplar dikkate alınmayacak her soru eşit puan değerinde olacaktır. Sınavda çıkabilecek hatalı sorular iptal edilerek hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olması durumunda sınav iptal edilerek en kısa sürede yeni sınav yapılacaktır.

 

MERKEZ TEŞKİLATI ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI VE SORU ADETLERİ 

1.BÖLÜM (Ortak Alan)

 SORU ADEDİ

A) T.C. Anayasası

6

B) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik

5

C) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat

5

Ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili mevzuat

6

D) Türkçe Dilbilgisi ve Yazışma Kuralları

8

E) Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları

1

F) Etik Davranış İlkeleri

1

TOPLAM

32

2. BÖLÜM (Mesleki Alan)

 SORU ADEDİ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

48

POSTA VE TELGRAF DAİRESİ BAŞKANLIĞI

48

KARGO VE LOJİSTİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

48

PARASAL POSTA İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

48

TANITIM VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

48

MUHASEBE VE FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

48

MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

48

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

48

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

48

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

48

İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

48

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI VE SORU ADETLERİ

 

1.BÖLÜM (Ortak Alan)

TAŞRA TEŞKİLATI GRUBU SORU ADETLERİ

PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ GRUBU

POSTA İŞLEME ve DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ GRUBU

KARGO İŞLEME ve KARGO DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ GRUBU

A) T.C. Anayasası

6

6

6

B) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik

5

5

5

C) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat

5

5

5

Ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili mevzuat

6

6

6

D) Türkçe Dilbilgisi ve Yazışma Kuralları

8

8

8

E) Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları

1

1

1

F) Etik Davranış İlkeleri

1

1

1

TOPLAM

32

32

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BÖLÜM (Mesleki Alan)

TAŞRA TEŞKİLATI GRUBU SORU ADETLERİ

PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ GRUBU

POSTA İŞLEME VE DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ GRUBU

KARGO İŞLEME VE KARGO DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ GRUBU

A. Parasal Posta Hizmetleri

 19

 8

8

B. Posta Hizmetleri

13

24

24

C. Tanıtım ve Pazarlama, Filateli ve Pulculuk Hizmetleri

2

2

2

Ç. İnsan Kaynakları

5

5

5

D. Muhasebe

5

5

5

E. Yönetim

4

4

4

TOPLAM

48

48

48

 

 

İLETİŞİM

GAZİSEM

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tlf: 0 312 216 16 86

Faks: 0 312 216 16 76

Tlf: 0 312 509 56 73-74-75-76

 

Adres:
Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İ.İ.B.F.Kampüsü) Muammer Yaşar Bostancı Cad. No:4 06500 Beşevler/ANKARA

Adres:

Şehit Teğmen Kalmaz Cad.                                                             

No:2   06101                                                                                    

Ulus / ANKARA                                                                              

 

 

SINAV İTİRAZLARI

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların adaylara tebliğinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapacaklardır. Ayrıca sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.