20-23 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Sayıştayca Belediye Şirketlerinin Denetimiyle Belediye Şirketlerinde İhale Uygulamaları Eğitimi Sertifikalarını 23 Şubat 2017 tarihinde katılımcılarımıza verdik. Eğitimcimiz Sn. Necip TURGUTER'e ve farklı kurumlardan gelen katılımcılarımıza teşekkür ederiz.