Tamamlanan Diğer Eğitimler - GAZİSEM - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tamamlanan Diğer Eğitimler
Eğitim Verilen Kurum Eğitimin Adı
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sendikal Haklar Eğitimi
Cumhuriyet Ünv. Sağ. Hiz. Uyg. Ve Arş. Hastanesi Stratejik ve Finansal Sağlık Yönetimi
Atamer Araştırma Danışmanlık Eğitim Merkezi Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finans ve Raporlama Standartları
MSB Savunma Sanayi Müsteşarlığı Yeni Türk Ticaret Kanunu
TKİ Genel Müdürlüğü Müşavirlik Hizmeti Alımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Eğitimi
BOTAŞ Enerji Hukuku
Kompanzasyon Eğitimi
Topraklama Eğitimi
Endüstriyel Elektronik Eğitimi
TEDAŞ Üst Düzey Yöneticilere Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazı Teknikleri Eğitimi
Pedagojik Formasyon
Ölçme Bilgisi, Kamulaştırma, Değerleme ve Kıymet Takdiri
TRT Genel Müdürlüğü Genel Elektronik I Eğitimi
Güç Kaynakları Eğitimi
Topraklama Eğitimi
Genel Elektronik II Eğitimi
Mikrodalganın Ağır Petrol Üzerindeki Isı Etkisi
Elektrik Devreleri Elektrik Tesisatı Kumanda Eğitimi
Çimento Sektörü Analizi
Maliyet Muhasebesi
Yönetim Muhasebesi
TCDD Elektrik Grubu 22.000-24.000 Cer Motoru Bobinaj, Cer Motoru Endüvisi, Marş Motoru Bakım Uygulama Eğitimi
Yabancı Dili Eğitimi (İngilizce)
Gazi Ünv. Gazi Hastanesi Yöneticilik
Güleçler Çorap ve Tekstil Ürünleri San. Tic. Lt. Şti. Etkili İletişim
Performans Değerleme Çalışması
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Eğiticilerin Eğitimi
Kırıkkale Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Proje Çevrim ve Yönetimi Eğitimi
Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Eğitimi
Troyes Denetim Danışmanlık Ltd. Şti. Finansal Muhasebe Uygulamaları ve Mali Tablolar
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme Eğitimi
EÜAŞ Halkla İlişkiler Eğitimi
Görevde Yükselme Sınavı Eğitimi
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kişisel Gelişim Eğitimi
Orta Karadeniz Kalkınma Birliği Proje Çevrim ve Yönetimi Eğitimi
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Eğitimi
Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama Teknikleri
İbrahim Çeçen Vakfı Akademik Gelişim Eğitimi
Özdoğrular Serbest Muh. Mali Müş. Ltd. Şti. Müşteri ve Çalışanlarının UFRS Konusunda Eğitimi
Fizik Mühendisleri Odası Eğiticilerin Eğitimi
Yargıtay Başkanlığı Büro Çalışanları ve Sekreterlik Eğitimi
Ankara Kalkınma Ajansı Proje Çevrim ve Yönetimi Eğitimi
TEİAŞ TEİAŞ Görevde Yükselme Eğitimi / Ulusal Güvenlik
TEİAŞ Görevde Yükselme Eğitimi / Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat
TEİAŞ Görevde Yükselme Eğitimi / 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İlgili Mevzuat
TEİAŞ Görevde Yükselme Eğitimi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
TEİAŞ Görevde Yükselme Eğitimi / TC Anayasası
TEİAŞ Görevde Yükselme Eğitimi / Etik Davranış İlkeleri
TEİAŞ Görevde Yükselme Eğitimi / Türkçe Dilbilgisi ve Yazışma Kuralları
TEİAŞ Görevde Yükselme Eğitimi / Halkla İlişkiler
TEİAŞ Görevde Yükselme Eğitimi / İletişim
TEİAŞ Görevde Yükselme Eğitimi / Orta Seviye Yönetim Teknikleri
Güncel Bağımsız Denetim Dan. ve YMM A.Ş Uluslararası Finans ve Raporlama Standartları Eğitimi
Avrupa Konseyi Coe-Ankara Program Ofisi Profesyonel Gelişim Eğitimi
Danıştay Başkanlığı İngilizce Eğitimi
PTT Genel Müdürlüğü Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı İş Etüdü ve İş Analizi
HAVELSAN Toplantı ve Zaman Yönetimi
Müzakere Teknikleri
Liderlik
Gölbaşı Kaymakamlığı Özel Eğt. Uyg. ve Özel İş Uyg. Merkezi Zihinsel Engelli Çocuklar Dil ve Konuşma Eğitimi
THK Teknik A.Ş Eğitimde Yeni Teknolojiler
En Son Eğitim Teknikleri
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Protokol Kuralları Eğitimi
Bireysel Grafoloji Eğitimi
Bireysel Eğiticilerin Eğitimi (Sağlık Personeli / Tıp)
Bireysel Pare Dikte Eğitimi
Bireysel Arabuluculuk Eğitimi
Bireysel I. Dönem Elektrik 1 kW üstü ve 1 kW Altı Tesisler SMM Yetki Belgesi Kursu
Bireysel II. Dönem Elektrik 1 kW üstü ve 1 kW Altı Tesisler SMM Yetki Belgesi Kursu
Bireysel Basınçlı Kapların ve Kaldırma Araçlarının Kontrolleri Eğitimi
Bireysel HBYS Veri Giriş Elemanı Yetiştirme Sertifika Programı
Bireysel İş Güvenliği Uzmanlığı
Bireysel Kamu Gözetimi Kurumu Meslek Mensupları İçin Geçiş Dönemi
Bireysel Proje Çevrim ve Yönetimi Eğitimi
Bireysel Sertifikalı Girişimcilik ve Proje Çevrim Yönetimi (Pcm)
Bireysel SPSS UYGULAMALI İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ
Bireysel TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
Bireysel TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Bireysel TS EN ISO 9001(Kalite Yönetim Sistemi) Eğitimi
Bireysel TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi
Bireysel TS ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi