Adayın Sınava Girerken Yanında Bulundurması Gereken Belgeler:

  • Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi: Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge ibraz etmek zorundadırlar.
  • Sınav Giriş Belgesi: (gazisem.gazi.edu.tr web adresinden sınav tarihinden 1 hafta öncesinde belgelerinin çıktısını alabileceklerdir)
  • 1 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş Vesikalık Fotoğraf
  • Yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, kalemtıraş vb.
  • Mühendislik alanları için basit işlem yapan hesap makinesi bulundurabilirler (kesinlikle hafıza kayıtlı, alfabe barındıran, fonksiyonel vb. gelişmiş tür hesap makinesi olmayacaktır, bu kurala uymayan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır). Mühendislik harici diğer alanlardan sınava girecek adaylar yanlarında hesap makinesi bulunduramazlar.

Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar:

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

  • kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,
  • cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb.. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
  • silah ve benzeri teçhizat vb.. (resmî görevli olanlar dâhil) araçlarla gelmeleri ve sınava girmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınavların yapıldığı binalardaki salonlarda adaylar kontrol edilecek yukarıda sayılan araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları YÖK tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile gerekli görüldüğü takdirde izlenebilecektir. Kamera kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak kullanılacağı unutulmamalıdır.

Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Sınava giren adaylar, sınav kurallarını kabul etmiş sayılırlar.

 

Sınav Giriş Belgesi için tıklayınız