Yönetimin Taahhüdü - GAZİSEM - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetimin Taahhüdü
                                     

GAZİSEM Üst Yönetimi,

GAZİSEM bünyesinde gerçekleştirilecek olan personel belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personelin, komitelerin, kurulların, sorumluların kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluşun etkilemeyeceğini,

GAZİSEM’deki personel belgelendirme işlemlerinin ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak eğitimli, tecrübeli ve yetenekli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirileceğini,

Personel belgelendirme faaliyetleri yapılırken tarafsızlığa çok önem verileceğini,

Çıkar çatışmalarına sebep olabilecek hususların sürekli kontrol edilerek belgelendirme faaliyetlerinin yönetileceğini,

Tüm belgelendirme aşamaları boyunca adaylara eşit ve adil davranılacağını,

Yapılan personel belgelendirme faaliyetlerinde, adayların başvurularının alınmasından adayın belgelendirilmesine kadar geçen sürecin sürekli analiz edileceğini,

Bir ilişki, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda belgelendirme işleminin yapılmayacağını, 

Personel belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024, MYK Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ve TÜRKAK rehber dokümanları çerçevesinde eksiksiz şekilde yürütüleceğini taahhüt eder.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                      Rektör