Birimin Tarihsel Gelişimi

 

Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM) kişisel ve toplumsal açıdan bilgi, beceri ve yeterlilikleri arttırmak, bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri ve bilgi birikimini geniş anlamda topluma yayarak ülkemizin kalkınmasına hizmet etmek amacıyla 14/03/2003 tarih 25048 sayılı Resmi Gazetede GÜSEM adı ile kurulmuş ancak 29/12/2006 tarihinde 26391 sayılı Resmi Gazete ile GAZİSEM olarak değiştirilmiştir.

Kuruluşundan bugüne kadar merkezimiz bünyesinde üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda önlisans, lisans ve lisansüstü akademik programlar dışında; bankacılık, sigortacılık, istatistik, nicel karar yöntemleri, borsa, işletme, kamu yönetimi, yerel yönetimler, uluslararası işletmecilik, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, sağlık, mühendislik ve benzeri alanlarda sürekli olarak verilecek güncel ve ihtiyaca yönelik eğitim programlarını düzenlemektedir. Düzenlenen eğitim programlarının yanı sıra kamu ve özel kuruluşların kendi personellerine yönelik eğitim programları planlamış ve bu yönde girişimlerde bulunmaktadır.

Merkezimiz kamu ve özel kurumların personel alımı (müfettiş yardımcılığı ile uzman yardımcılığı vb.) ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını, Üniversitemiz Öğretim Elemanları ve Personelinin katkıları ile başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir.