Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Selahattin TOĞAY (Müdür) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Murat ATAN (Müdür Yrd.) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Ramazan ŞAHİN (Müdür Yrd.) Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Ganite KURT Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Doç. Dr. Nursel AKÇAM Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. Funda DOĞRUMAN AL Tıp Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çelebi CAN Hukuk Fakültesi